Vabilo na predstavitev

Predstavitev javnih razpisov za gozdarstvo Klikni na link.

Spoštovani,
v prilogi vam pošiljamo Vabilo s katerim vabimo lastnike gozdov, izvajalce gozdno-gospodarskih del in vse uporabnike gozdov na predstavitev javnih vzpodbud, subvencij, ki jih MKGP razpisuje za lastnike in uporabnike gozdov. Ker so javni razpisi že objavljeni, roki za prijave se pričenjajo, pogoji za kandidiranje razmeroma zapleteni, smo se na OE Bled odločili, da pripravimo čim bolj razumljivo predstavitev, ki bo pomagala vsem zainteresiranim pri prijavi na te finančne vzpodbude.
Zaradi izredno težkega varstvenega stanja v gozdovih, ki jih bo tudi v letu 2016 uničeval smrekov lubadar, bo na to temo izvedeno tudi predavanje. Podkrepljeno z bogatim slikovnim gradivom bo prikazano, kako je potrebno v gozdu urediti sečišče, da se prepreči nadaljno širjenje tega hudega škodljivca.
Predvsem tematika gozdne reda (ureditev sečišča) je namenjena tudi vam, operativnim gozdarjem, ki z odločbami lastniku te ukrepe nalagate, spremljate in prevzemate sečišča. Tu smo (ste) kriterije, nekateri, zelo popustili, zato jih bomo s tem predavanjem obnovili.  Naša naloga je, varstveno stanje pa to potrjuje, da moramo gozdni red ponovno dvigniti na višji, predvsem pa za vse enak nivo.
Udeležba za revirne gozdarje in vodje KE je obvezna.
Lepo pozdravljeni!
Andrej AVSENEK
vodja območne enote Bled

Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Bled,
Ljubljanska 19, 4260 Bled

tel.:   04 575 03 00
fax.:  04 574 10 69
gsm: 041 731 991
e-pošta: andrej.avsenek@zgs.gov.si

društvo LISJAK 13 posts

No other information about this user.

Ni komentarjev